Klikk her for å gå til forsiden

Kontakt - Om Hasvo - Kvalitetssystemet - Arbeide hos oss - For arbeidstakere

 
 

Svele

Uten mat å drikke...

 

Kringler

- med ca. 60 arbeidstakere må det bakes.

 

Arbeidstilbud på Hasvo

 

VTA/ Varig tilrettelagt arbeid
hasvo har 30 varig tilrettelagte arbeidsplasser. For å kvalifisere til en VTA plass er det krav om at arbeidstakerne skal ha eller i nær fremtid forventes å få uførepensjon etter folketrygdloven. Det er NAV Hemnes som godkjenner inntak på VTA tiltaket.

Etter inntak beholder deltakeren sin trygdeytelse og får i tillegg bonuslønn fra oss.

AFT/ Arbeidsforberedende trening
hasvo
startet fra 1. juli 2017 opp med det nye tiltaket AFT, arbeidsforberedende trening, et tiltak med stort fokus på ekstern hospitering med tett opfølging med forventning om overgang til arbeid eller utdanning.

Hasvo AS har 5 AFT plasser.

Lærekandidat/ Elevplasser

Hasvo tilbyr i samarbeid med grunn - og videregående skole arbeidspraksis og opplæring med utgangspunkt i elevens IOP. Eleven kombinerer skole og arbeidspraksis med tett oppfølging og veiledning.

Ønsker du plass som lærekandidat ved Hasvo oppfordrer vi deg til å ta kontakt for mer informasjon.

Ordinært arbeid
Vi har til sammen 10 ordinære stillinger ved hasvo, noen av stillingene er deltidsstillinger.

PIL - På lag i lag - Aktivitetsplikt

Nytt tilbud som vi leverer til NAV Hemnes. Hasvo har inngått avtale om levering av inntil 5 plasser der deltakerne får arbeidsoppgaver internt eller eksternt i Hasvo som et arbeidstrening - og aktivitetstilbud. Målsettingen er at aktivitet og arbeidstrening skal bidra til økt mulighet for overgang til ordinært arbeid eller utdanning.

Innsøking skjer via NAV Hemnes.

Arbeidsledelse for yrkeshemmede krever faglig dyktighet, men stiller også store krav til samarbeid og arbeidsledelse.

Vikariater
Vi har i perioder behov for vikarer. Meld gjerne din interesse til daglig leder.

Se kontaktsiden.

En god arbeidsplass
Hasvo skal først og fremst være en god arbeidsplass for oss som arbeider her. Mange hos oss er i en vanskelig situasjon, fysisk, psykisk og sosialt. Dette stiller store krav mellommenneskelige egenskaper hos alle som arbeider her. På hasvo skal vi alle kunne trives og utvikle oss, og vi er stolte over arbeidsplassen vi sammen skaper.

Ta kontakt
Avhengig av hvilket arbeid du ønsker hos oss kan du ta kontakt med oss direkte, eller du kan snakke med NAV, din lege eller andre som kan hjelpe deg videre. Du kan også søke på egen hånd ved å ta kontakt med oss.

Ring oss gjerne på telefon 75 19 72 30, eller se vår kontaktside

Søknader
Søknad om plass ved Hasvo sendes NAV Hemnes som foretar den formelle innsøkning og godkjenning.

 

 
Utgitt av Hasvo A/S, Hemnes Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet A/S

Besøksadresse: Øvre Villmones 20, 8646 Korgen
Postadresse: Postboks 20, N-8648 Korgen, Norway
Heimesiden ble etablert 7. mars 2001.
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

Ansvarlig redaktør: Jan Arnold Holmstrand . Telefon: +47 75 19 72 30

Design: Frode Fagerheim
Foto: Jan Holmstrand/ Oddvar Brygfjeld/ Frode Fagerheim

Å være i aktivitet og få delta på en sosial arena er viktig for oss alle.

For mange er arbeidstilbudet de får ved å arbeide på Hasvo en viktig del av det å være i aktivitet, å føle at det er behov for en og at man blir sett og satt pris på.

Ikke minst å få være en del av et fellesskap.

Janne Helen, Kristin, Maxim og Kim Rune.