Klikk her for å gå til forsiden

Kontakt - Om Hasvo - Kvalitetssystemet - Arbeide hos oss - For arbeidstakere

 
 

Om Hasvo

Presentasjon av Hasvo AS Avdelinger Styret Etiske regler
Kvalitetssystemet Prosesser HMS Formål og Visjon

 

På denne siden har vi samlet informasjon om Hasvo.

Litt om vår historie, hva som er vårt formål og vår visjon og hvordan vi gjennom prosesser og rutiner arbeider for å oppfylle krav og forventninger som stilles til oss som leverandør av arbeidsmarkedstjenester.

Hasvo har med bakgrunn i krav fra NAV økt sin fokus på kvalitet i de tjenestene vi leverer til NAV.

Det var i 2010 at det ble krav om at bedrifter som skulle levere tjenester til NAV innenfor skjermet virksomhet skulle ha et kvalitetssikringssystem med revisjon av en ekstern revisor.

I 2010 og i 2012 sertifiserte vi oss i henhold til kvalitetssystemet EQUASS.

Når vi i 2014 skulle re-sertifisere oss valgte vi å benytte ISO 9001:2008 som system, dette ut fra erfaringer fra andre Vekst bedrifter, men også ut fra at ISO er mer kjent og ikke minst mer anerkjent i markedet.


Presentasjon av Hasvo AS

Hemnes Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet (HASVO A/S) ble stiftet 27. juni 1989. Selskapets aksjekapital er på kr. 1 000 000,- og

Hemnes kommune er eneaksjonær.

 

 

Hasvos formål:

Selskapets formål er å skaffe varige og arbeidstreningsplasser til yrkeshemmede.

 

Hasvos visjon:

Vekst og utvikling - med mennesket i fokus.


HASVO AS er som aksjeselskap underlagt aksjelovens bestemmelser.

Hasvo er en av ca. 220 Vekst bedrifter som er samlet i organisasjonen ASVL.
(Arbeidsgiverforeningen for Vekst - og attføringsbedrifter)

Hasvo leverer tjenestene VTA og AFT til NAV Nordland,

produksjon av varer og tjenester er et virkemiddel i levering av disse tjenestene.

Hasvo gir også et tilbud til elever i vg. skole, enten som praksisplasser eller som lærekandidat.

Målgruppen for deltakere i Hasvos tiltak er personer med nedsatt funksjonsevne, personer med nedsatt arbeids – og inntektsevne og som har ytelse fra NAV

Det er formannskapet i Hemnes kommune som er Hasvos generalforsamling og den består av 7 representanter.

 

- tilbake-

 

Hasvos generalforsamling har den 8. juni 2021 valgt følgende styre:

 

Styret i Hasvo AS

 

Leder: Hans Paulsen (styreleder@hasvo.no)


Nestleder: Marit Valla


Styremedlem: Sverre Storbæk


Styremedlem: Øyvind Christiansen


Styremedlem: Eva Johansen(ansatterepresentant)


1. varamedlem: Tone B. Husnes


2. varamedlem: Herbjørn Knutsen


3. varamedlem: Rita Veiåker Nilsen


Personlig vara for ansatterepresetant: Marlen Davidsen

 

- tilbake-

 

Hasvos avdelinger

Vaskeri 

Den nyeste avdelingen som består av et moderne barrierevaskeri for institusjonstøy og der vi også vasker arbeidstøy og matter. Vi leier også ut flattøy og duker til overnattings og serveringsbedrifter i kommunen.

Ved og snekkeravdelingen            

Produksjon av bjørkved med vedmaskin. Vedavdelingen er også ansvarlig for tjenesten Praktjobb som i perioder påtar seg ulike praktiske arbeidsoppgaver. Snekkeravdelingen produserer benker, dunkskjulere og en del andre produkter på bestilling.

Laseravdelingen, omfatter også Glasshuset.    

Skiltproduksjon, lasergravering, reklametrykk tekstil, profilering, banner, roll-up, glassfusing.

Bakeri                              

Produksjon av bakervarer til egen kantine og videresalg.

Kantine                            

Matservering og levering av mat både internt og eksternt.

Avd. Hemnes                    

Hovedoppgavene på avdelingen er delproduksjon for NCP.

 

- tilbake-

 

 

Etiske regler

Hasvo har etablert et sett av yrkesetiske regler som vi alle skal ha fokus på og forsøke å følge.

 

Mennesket i fokus

I vår bedrift setter vi mennesket i fokus og vi gir og forventer respekt, samarbeid, solidaritet, åpenhet og trygghet.

 

Arbeidsglede

Arbeidsglede handler om den enkeltes opplevelse av å være medarbeider i vår bedrift. Vi skal tilby gode muligheter og utfordringer som gir mestringsfølelse og anerkjennelse. Vi skal ha fokus på trivsel, motivasjon og utvikling.

 

Verdigrunnlag

Vi skal respektere det enkelte menneskets fysiske, psykiske eller åndelige behov. Alle må samarbeide som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn. Å kunne vurdere, foreta valg og fatte beslutninger som har innvirkning på andre menneskers liv forutsetter evne til moralsk dømmekraft.

 

Taushetsplikt

Personvern er en grunnleggende verdi i vårt arbeid. Deltakere i tiltak, pårørende, våre kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på vår taushetsplikt og en korrekt opptreden fra vår side. Hasvo har utarbeidet en egen prosedyre for konfidensialitet.

 

- tilbake-
Utgitt av Hasvo A/S, Hemnes Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet A/S

Besøksadresse: Øvre Villmones 20, 8646 Korgen
Postadresse: Postboks 20, N-8648 Korgen, Norway
Heimesiden ble etablert 7. mars 2001.
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.

Ansvarlig redaktør: Jan Arnold Holmstrand . Telefon: +47 75 19 72 30

Design: Frode Fagerheim
Foto: Jan Holmstrand/ Oddvar Brygfjeld/ Frode Fagerheim